Follobanen – järnvägstunnel i Oslo

Nordens största infrastrukturprojekt, Follebanen blir också Norges längsta järnvägstunnel. Follebansprojektet består av 22 km dubbelspår mellan Oslo centralstation och den nya stationen vid Ski, söder om Oslo. Projektet påbörjades 2015 och väntas vara färdigställt i december 2021.Plats

  • Oslo - Norge

Uppdragsgivare

  • Jernbaneverket

Projektstatus

  • Pågågende

Det här blir den första järnvägstunneln i Norge med separata spårtunnlar. Det är också ett av de första projekten i landet där tunnelborrmaskiner, TBM, används. Den nya tunneln möjliggör hastigheter upp till 250 km i timmen. Därmed kan restiden mellan Oslo och Ski halveras, från 22 till 11 minuter.  Follobanen blir ett effektivit, säkert och miljövänligt transportmedel som också innebär möjligheter att utveckla större områden för bostäder och arbetsplatser.

Att bygga en ny tunnel i tättbebyggd innerstadsmiljö ställer mycket höga krav på logistik och säkerhet. För att undvika arbetsrelaterade skador har riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet tagits fram för projektet. Dessa måste förstås och följas av samtliga som jobbar i projektet. En utmaning i sig eftersom det finns byggarbetare från 50 olika nationaliteter.

Ett samarbete pågår också med Riksantikvarieämbetet för att ta hänsyn till de kulturella värdena omkring Middelalderparken i Oslo som har stor arkeologisk och historisk betydelse. 
WSPs uppdrag omfattar bland annat HMS (hälsa, människa, säkerhet), SHA (säkerhet, hälsa, arbetsmiljö), kvalitet, miljö, järnvägsteknik, byggledning och strategisk planering.

 

 
Längd på järnvägsspår
64 km 64 km
Längd på tunnel
20 km 20 km
Bergmassa som fraktas bort
11 Miljoner ton 11 Miljoner ton