De sex sydligaste regionerna i Sverige har tillsammans bildat Regionsamverkan Sydsverige, RSS. Fokus är att samverka kring infrastruktur, kollektivtrafik och godstransporter. RSS har tagit fram en aktivitetsplan som är vägledande för det gemensamma arbetet och för att realisera denna har det beslutats att genomföra en studie kring godstransporter i ett regionalt perspektiv.

 Plats

  • Göteborg
  • Växjö

Uppdragsgivare

  • Region Skåne

Projektstatus

  • Klart
Stora mängder containrar sedda uppifrån.