Vad bör beaktas för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering med avseende på mikroplaster på befintliga fotbollsplaner? Vilka åtgärder är lämpliga och hur ska de skötas och driftas? Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Fastighetskontoret, Stockholms stad

Projektstatus

  • Klart