Groddjursinventering av bevattningsdamm

Huvudsyftet med uppdraget var att bedöma om groddjur fridlysta enligt § 4 Artskyddsförordningen förekommer eller bedöms förekomma i en bevattningsdamm belägen i Viken, Höganäs kommun.Plats

  • Höganäs

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • 2019-04-15 - 2019-06-18