Hallsberg är en mycket viktig nod i det svenska järnvägsnätet och skärningspunkten mellan två betydelsefulla stråk; Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. För godstrafiken är Hallsberg ett nationellt nav i järnvägsnätet. Hallsbergs anläggning är mycket omfattande där bland annat ranger- och passagerarbangård, kombiterminal och underhållsfunktioner finns. 
 Plats

  • Hallsberg

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Klart
Nav för järnvägsspår.