Handlingsplaner för digitalisering

WSP tar fram konkreta handlingsplaner för digitalisering som hjälper organisationer, myndigheter och kommuner att ta vara på digitaliseringens möjligheter.Handlingsplanerna möjliggör för kommuner att bli både effektivare och resurssnålare. Konkret ökar handlingsplanerna kommunernas förmåga att attrahera arbetskraft, de hjälper till att minska ojämlikhet i samhället och mellan stad och land, och de motverkar klimatförändringen genom minskning av energianvändning och klimatutsläpp.