Handlingsplaner för digitalisering

WSP tar fram konkreta handlingsplaner för digitalisering som hjälper organisationer, myndigheter och kommuner att ta vara på digitaliseringens möjligheter.


Tjänst

  • Hållbarhet och klimatförändringar
  • Samhällsanalys
  • (Se alla)


Handlingsplanerna möjliggör för kommuner att bli både effektivare och resurssnålare. Konkret ökar handlingsplanerna kommunernas förmåga att attrahera arbetskraft, de hjälper till att minska ojämlikhet i samhället och mellan stad och land, och de motverkar klimatförändringen genom minskning av energianvändning och klimatutsläpp.