Handlingsplaner för digitalisering

WSP tar fram konkreta handlingsplaner för digitalisering som hjälper organisationer, myndigheter och kommuner att ta vara på digitaliseringens möjligheter.