Helsingborgsexpressen

Helsingborgsexpressen är ett projekt som sträcker sig genom hela Helsingborg med målet att skapa en snabb, bekväm och hållbar kollektivtrafik.Plats

  • Helsingborg

Uppdragsgivare

  • Helsingborgs stad

Projektstatus

  • Pågående

Längs Vasatorpsvägen kommer en blandallé att byggas som en reaktion på att den gamla almallén var tvungen att tas bort på grund av almsjukan. Över 20 olika arter med olika typer av habitus kommer att bidra med blomning, höstfärg, vintergrönska längs gatan. Allt dagvatten kommer att fördröjas i grönytorna som har koppling till dagvattenmagasin under mark.

Längs Planteringsvägen kommer det att byggas flera rain gardens som fördröjer och renar dagvattnet från gatan. Den nya rondellytan kommer att innehålla tallar då planteringen har fått  sitt namn av de stora tallplanteringar från 1800-talets början som skulle binda flygsanden i området. Kvar finns framförallt triangelskogen och talldungen som ligger i närheten av rondellen.