Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling och nya städer

WSP har, på uppdrag av en statlig utredning för samordning av större samlade exploateringar med hållbart byggande, levererat ett antal innovationsförslag.Projektstatus

  • Klart

Förslagen rör bland annat snabbare planering och hållbara byggfaser samt livsstilar i framtida städer. Vårt bidrag till utredningen innehåller även verktyg för att spåra hållbarheten i innovationer mot FNs globala hållbarhetsmål, de planetära gränserna och livskvalitet.