Hur kan spridningen av mikroplaster från den planerade konstgräsplanen undvikas? Vilka åtgärder är mest lämpade för att förhindra spridning av mikroplaster och farliga ämnen till miljön via dagvattnet?Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Fastighetskontoret, Stockholms stad

Projektstatus

  • Klart