WSP har varit miljökonsult och givit strategiskt stöd under samråds- och tillståndsprocessen för den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd.Plats

  • Kattegatt

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • Start: Mars 2020 (pågående)
img-mkb-kattegatt-syd-omslag

Framsida miljökonsekvensbeskrivning ansökan vindkraftpark och Natura 2000.

img-oversikt-kattegatt-syd

Översiktskarta Kattegatt Syd.

img-hardbottnar-kattegatt-syd

Områden med hårdbotten djupare än 40 m (förutsättningar för potentiella lekbottnar för havskatt).

img-farleder-sjofart-kattegatt-syd

Farleder för sjöfart med rekommenderade rutter i området.

img-utsjovatten-kattegatt-syd

Natura 2000-områden i Kattegatts utsjövatten i relation till projektet Kattegatt Syd.