Kiruna genomgår en stor stadsomvandling för att skapa möjligheter för LKABs fortsatta gruvdrift. Stora delar av Kiruna centrum måste flyttas eller byggas upp på nytt.Plats

  • Kiruna

Arkitekt

  • Henning Larsen Architects

2013 genomfördes en arkitekttävling för ett nytt stadshus. Tävlingen vanns av Henning Larsen Architects med förslaget Kristallen, som nu uppförs med LKAB som byggherre. Huset beräknas vara klart 2018. I stadshuset kommer förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum att finnas.

WSP ingick i vinnarteamet för Kristallen tillsammans med Tema och UiWE. WSP bidrog med förslag till upplägg och utformning av byggnaden och dess tekniska system med fokus på energieffektiva lösningar och ljusdesign. 

WSP leder energi- och miljöarbetet med målet är nå certifiering Miljöbyggnad Silver. Stort fokus ligger därmed på system för värme, sanitet, kyla och luftbehandling.  

 

centrumkvarter i närheten
10 10
beräknas stadshuset vara klart
2018 2018
 totala byggarealen i kvm
12 400 12 400