Risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och avsteg från företagets uppförandekod i sju länder analyserades.


Tjänst

  • Hållbarhetsrådgivning
  • Miljö, arbetsmiljö och säkerhet
  • (Se alla)

Uppdragsgivare

  • Fretex International

Projektstatus

  • Klart


Syftet har varit att identifiera risker specifikt i olika exportländer i relation till UNGP för att vidareutveckla företagets egna verktyg för riskhantering så som undersökning och krav på nya kunder, samt uppföljning och förbättringsarbete. WSP har projektlett arbetet och stöttat i utveckling av checklista och bedömningsgrunder för kunder genom utveckling av kriterier för leverantörsutvärdering.