Mikronät för solel, likströmsteknik och batterier

Som en del i den energiomställning som krävs för att uppnå politiska mål kring energieffektivisering och förnybar energi i energiförsörjning, utgör installation av solcellsanläggningen i den bebyggda miljön en stor potential. Befintliga skatteregler och ellagen i Sverige kopplat till energiproduktion och distribution, har inte förändrats i takt med att lokalt producerad el på byggnader och i städer ökat. Uppdragsgivare

  • Eksta Bostads AB

Projektstatus

  • Klart
Tak med solpanelener i projekt där Eksta bygger mikronät för solel.