WSP har på uppdrag av Atrium Ljungberg AB utfört miljötekniska undersökningar i mark och byggnader inför detaljplan samt projekterat och utfört miljökontrollen av saneringen efter den historiska tillverkningen av bekämpningsmedel. Detta för omvandlingen från industrimark till ett nytt spännande bostadsområde i Nacka.

 Plats

  • Nacka, Sverige

Uppdragsgivare

  • Atrium Ljungberg AB

Projektstatus

  • Oktober 2016 – september 2019
Flera flerfamiljshus som integrerats med fabrik- och industribyggnader.

Bild: Atrium Ljungberg.

Sanering av förorenad jord
45 000 ton 45 000 ton
Mängd kvicksilver som tagits bort
2 400 kg 2 400 kg
Mängd PAH som tagits bort
600 kg 600 kg