Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden som växer fram runt Hjorthagen i Stockholm har som mål att bli en miljöstadsdel i världsklass. Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Stad

WSP har hjälpt Stockholm stad i hållbarhetsarbetet och utvecklat förslag till mål för områdena energi, vatten och avfall för den nya stadsdelen. WSP har också tagit fram fördjupat underlag om hur energianvändningen kan halveras, hur småskalig förnybar energiproduktion kan införas och vilka klimatanpassningsåtgärder som är möjliga.

Fokus på energieffektivitet och hållbarhet 

Norra Djurgårdsstaden har ambitiösa mål för att nå en världsledande hållbarhetsprofil. Koldioxidutsläppen ska bli under 1,5 ton per person och år – mycket lägre än det nuvarande genomsnittet i Stockholm på 3,4 ton. Här kombineras den senaste tekniken i energieffektivitet med teknisk innovation och nya metoder för att hantera energibehovet i en hel stadsdel.
Stort fokus har lagts på områdets transportstrategi och landskapsarkitektur. Bostäderna får utsikt över stora ytor av parker och vatten och ligger samtidigt bara tio minuters cykeltur från city.
Målet är att Norra Djurgårdsstaden ska vara en fossilbränslefri stadsdel 2030. En tredjedel av energin på 55 kWh/m² per år genereras från förnybara källor på plats. Resten kommer från stadens biobränsledrivna fjärrvärme- och kylsystem.

Utvecklingen av den nya stadsdelen sker ur ett helhetsperspektiv. Den ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Staden arbetar nära tillsammans med byggherrar, kretsloppsbolag och andra involverade aktörer.

 

 
bostäder
12 000 12 000
arbetsplatser
35 000 35 000
hektar är områdets hela yta
236 236