Överdäckningen av Norra stationsområdet i Stockholm innebär att en ny helt ny stadsdel, Hagastaden, med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser kan skapas. 


Plats

  • Stockholm

Tjänst

Uppdragsgivare

  • Stockholm Stad och Trafikverket

Projektstatus

  • Pågår


Hagastaden binder samman Solna med Stockholm. WSP har svarat för det omfattande överdäckningsprojektet som placerar E4, E20 och Värtabanan i tunnlar under Hagastaden. Det är ett stort samverkansprojekt inom WSP där en mängd olika teknikområden deltar.

Den ökade kapaciteten i Norra Stationsområdet var ett av Trafikverkets strategiska mål. Med två nya broar och breddningar av flera befintliga broar är motorvägen med den ökade kapaciteten cirka två kilometer lång.

Hagastaden är ett unikt projekt där samhälle, universitet och näringsliv har gått samman för att skapa hjärtat i det som ska bli världens bästa område för forskning och vetenskap som förbättrar människors hälsa och liv. Forskningen sker i samarbete med tre framstående universitet – Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.
WSP är ensam konsult för Norra Stationsprojektet och arbetar för både Trafikverket och Stockholms stad sedan 2008 med att planera byggandet av vägarna, ta fram en helhetsplan för den nya stadsdelen och göra en omfattande utredning av miljöpåverkan.

En stor utmaning är att samordna projekteringen med övriga stora projekt i området, som, Nya Karolinska Sjukhuset, Norra Länken, Citybanan, Tunnelbanans gula linje, Ombyggnad av Norra Stationsgatan.

Tunnel
2 km
Nya bostäder
6 000
Arbetsplatser
50 000