Stadsdelen som suddar ut kommungränsen

Överdäckningen av Norra stationsområdet i Stockholm innebär att en helt ny stadsdel, Hagastaden, med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser kan växa fram. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Stad och Trafikverket

Projektstatus

  • Pågår

WSP var delaktiga i det omfattande överdäckningsprojektet som placerade E4, E20 och Värtabanan i tunnlar under Hagastaden, och därmed skapade ytor stora nog för Hagastaden att byggas. Området är 96 hektar, tre gånger så stort som Gamla stan, varav 30 hektar ligger i Stockholm och 66 hektar i Solna.

De första boende har redan flyttat in i stadsdelen, och uppskattningsvis kommer omkring 13 000 personer att bo i Hagastaden som ska stå helt klar 2025. Området har även börjat fyllas med service och handel, och det är planerat för så väl parkområden som förskolor. Så småningom kommer även tunnelbanan i form av den nya gula linjen.

Hagastaden är ett unikt projekt där samhälle, universitet och näringsliv gått samman för att skapa hjärtat i det som ska bli världens bästa område för forskning och vetenskap som förbättrar människors hälsa och liv. Forskningen sker i samarbete med tre framstående universitet – Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att Hagastaden utvecklas till en stadsdel där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en stadsmiljö som skapar möten och stadsliv.

WSP hade en viktig roll som analys- och teknikkonsult i Norra Stationsprojektet, och arbetade från 2008 för både Trafikverket och Stockholms stad med att planera byggandet av vägarna och göra en omfattande utredning av miljöpåverkan.

Område
96 hektar 96 hektar
Nya bostäder
6 000 6 000
Arbetsplatser
50 000 50 000