På uppdrag av Trafikverket undersökte WSP möjligheten att realisera ett av Stockholms största trafikinfrastrukturprojekt i modern tid – Östlig förbindelse. WSP analyserade vilka socioekonomiska grupper som skulle få nytta av förbindelsen, och analyserade fördelningseffekter av de tillgänglighetsnyttor som skulle kunna uppstå. Resultaten tolkades sedan med hjälp av intersektionell jämställdhetsteori samt normkritisk teori.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Klart
Östlig förbindelse utmärkt på karta