Transport- och logistiksektorn står inför betydande utmaningar i och med utvecklingen inom IoT – Internet of Things och Blockchain. Stora krav ställs på exakta leveranstider och låga kostnader och teknik för att effektivisera dessa paramaterar är viktigare än någonsin. SmartLog är tänkt att bidra till denna utveckling. Plats

  • Örebro

Uppdragsgivare

  • Region Örebro Län

Projektstatus

  • Pågående
"