Transport- och logistiksektorn står inför betydande utmaningar i och med utvecklingen inom IoT – Internet of Things och Blockchain. Stora krav ställs på exakta leveranstider och låga kostnader och teknik för att effektivisera dessa paramaterar är viktigare än någonsin. SmartLog är tänkt att bidra till denna utveckling. Plats

  • Örebro

Uppdragsgivare

  • Region Örebro Län

Projektstatus

  • Pågående

SmartLog är en logistikplattform och ett delprojekt inom Interreg Central Baltic-programmet. Delprojektet syftar till att bidra till programmets mål ”förbättrade transportflöden av människor och varor”.

SmartLog-projektets syfte är att testa blockchaintekniken inom logistikbranschen. Detta görs genom en branschöverskridande och helt öppen lösning som alla intressenter och involverade parter kan ansluta sig till och dra nytta av. 

Region Örebro Län är en av SmartLog-projektet framdrivande partners (nytt fönster). Regionen har givit WSP uppdraget att bidra till SmartLog-projektet genom att kartlägga och dokumentera vitala processer i tillgängliga logistikflöden. Detta för att få ett bra underlag till vilka punkter och/eller processer som i teorin skulle kunna anslutas till logistikplattformen SmartLog. WSPs arbete baseras på principen Digital Tvilling – det vill säga att alla objekt inom den undersökta processen eller det undersökta systemet ska ha en digital motsvarighet.

""