Program Tvärbanan

Program Tvärbanan är en omfattande satsning för att rusta upp och bygga ut den 19 kilometer långa spårvägen genom Stockholm. Programmet är uppdelat i två större delar; uppgraderingen av den befintliga sträckan mellan Solna station och Sickla, samt nybyggnationen av Tvärbanans Kistagren.


Plats

  • Stockholm
Under 2017 utrustades Tvärbanan mellan Solna station och Sickla med ett nytt och modernt signalsystem som knyter ihop hela banan. För resenärerna innebär det att man slipper omstigningen i Alvik och kan åka med samma spårvagn hela vägen mellan de båda ändhållplatserna. Längs med sträckan har även spårbyten gjorts, och vissa hållplatser har breddats så att det blir enklare för personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken.

Den nya Kistagrenen utgår från hållplats Norra Ulvsunda. Här kopplas 8 kilometer ny bana ihop med befintliga tvärbanan och kommer att gå via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop, och ger möjlighet till enklare byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar. Hela sträckan till Helenelund beräknas vara klar år 2023.
 
km ny bana
8 8
bostäder längs Kistagrenen
16 700 16 700
nya hållplatser
11 11

WSP har nyckelroller

I ett sådant komplext program krävs kompetent ledning och WSP har tilldelats flera nyckelroller i program Tvärbanan, bl.a. som biträdande programledare. Andra roller vi bistått med inkluderar huvudtidplanerare, programriskhanterare, projektledare och projektingenjörer. Vi stöttar också som senior specialist och projekterar flera delar av programmet.