Verktyget syftar till att underlätta planeringen av ekosystemtjänster och uppmuntra innovativa multifunktionella grönblå lösningar i staden.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • C/O City / Stockholms Stad

Projektstatus

  • 2019-02 – 2019-06 / 2019–10 – 2019–12
img-QGYF