Råby sjöpark och Råbysjön

WSP har projekterat rekreationsområdet Råby sjöpark som rymmer Råbysjön, Lund kommuns största dagvattenmagasin. Dammen fördröjer dagvatten, förbättra vattenkvalitet i Höje å, samt skyddar närliggande bostadsområden från översvämning. Området bidrar också till biologisk mångfald och utgör en bra miljö för både människor och djur.Plats

  • Lund

Uppdragsgivare

  • Lunds kommun

Projektstatus

  • Klart

Utifrån kommunens gestaltningskoncept utformades en ny dagvattensjö, park med naturmarkskaraktär och en kaj av urban karaktär.

Parken har fått en naturlik karaktär med stor variation av inhemska träd, buskar och örter. Vid vattenbrynet och på översvämningsbara öar har våtmarksväxter planterats. 

På promenad-/löparslingan som går runt hela parken kan besökare nyttja grillplatser och utegym. Runt sjön finns beteshagar, läplanteringar, brygg- och brokonstruktioner och en konstant närhet till vattnet.