Råby sjöpark och Råbysjön

WSP har projekterat rekreationsområdet Råby sjöpark som rymmer Råbysjön, Lund kommuns största dagvattenmagasin. Dammen fördröjer dagvatten, förbättra vattenkvalitet i Höje å, samt skyddar närliggande bostadsområden från översvämning. Området bidrar också till biologisk mångfald och utgör en bra miljö för både människor och djur.Plats

  • Lund

Uppdragsgivare

  • Lunds kommun

Projektstatus

  • Klart