Höga ambitioner i nya stadsdelen Rosendal

En helt ny stadsdel växer i fram i Uppsala. Området heter Rosendal och här ska det bli en mix av bostäder, handel, service och universitetsanknuten verksamhet. Totalt kommer ca 5 500 bostäder att byggas, både hyresrätter och bostadsrätter.Plats

  • Uppsala

Uppdragsgivare

  • Uppsala Kommun

Projektstatus

  • Pågående

WSP är generalkonsult för utvecklingen av Rosendal och är med i hela processen från tidig planering till färdigt bostadsområde. Förutom ett stort antal utredningar håller WSP i den gemensamma processen med Uppsala kommun, byggentreprenörer och arkitekter. Det är ett tätt samarbete med stor öppenhet och tillit mellan parterna och samarbetet pågår under flera år.

Kommunen har höga ambitioner för Uppsalas utveckling där målet är att gå från att vara en student- och landsortsstad till att bli ”Sveriges Oxford” - en modern, utbildningspräglad storstad.

Trygghet, jämställdhet, engagemang i närmiljön, kontakt mellan boende och barnperspektivet har varit viktiga aspekter genom hela arbetet. Det har också varit viktigt att skapa en stadsdel där det är nära till allt. Arbetsplatser, skolor och grönområden finns på cykel- och promenadavstånd.

Stadsdel beräknas stå klar
2025 2025
Bostäder
5500 5500
Antal etapper
5 5

När Rosendal nu växer fram skapas en modern stadsdel med stor variation bland hus och miljö.  Ett exempel är byggnaden Smaragden, en byggnad i fem plan med totalt 115 lägenheter. Byggnaden rymmer förutom bostäder en stor allmän takterrass, café, restaurang samt padeltennis på bottenvåningen.  I ett annat bostadshus planerar man för Food court i gatuplan, café, soltrappa, löparbana och streetbasket på taket.

Se film om projektet här

Exempel på tjänster från WSP:

  • Utredningar kring buller, geoteknik, hydrologi, dagvatten, trafik, parkering, mobility, management, handel, gestaltning, kulturmiljö, förorenad mark, ekosystemtjänster och översvämningskartering
  • Förprojektering för gator, torg, spårväg, VA, dagvatten i hela området
  • Projektledare för genomförandefasen av gator, torg och park
  • VR-modell för hela området
  • Driva den gemensamma processen med etappvisa byggentreprenörer och deras arkitekter tillsammans med Uppsala kommun
Läs mer på Uppsala kommuns sida