I samband med att Stockholm Exergi skulle bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtahamnen tog WSP ett helhetsansvar avseende personsäkerhetsprojekteringen. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Exergi

Projektstatus

  • Klart

Detta innebar bland annat att brand, ATEX (både damm- och gasexplosionsrisker) och processrisker har hanterats. I uppdraget har också brandskydd under byggtid och besiktningar av utförda byggnationer och system avseende brandskyddet ingått.