Socialt värdeskapande i Umeå

Vill du öka din kunskap om social hållbarhet? Arbetar du med samhällsutveckling och vill säkerställa områdens sociala värden? Saknar du metoder och verktyg som hjälper dig att öka jämställdhet, hälsa, trygghet och trivsel i ett område? Socialt värdeskapande analys är en metod och ett verktyg som hjälper dig att arbeta strukturerat med dessa frågor. Plats

  • Umeå

Uppdragsgivare

  • Umeå Kommun

Projektstatus

  • Pågående

WSP har fått i uppdrag att utveckla ett verktyg för implementering av social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt i Umeå kommun. Det första WSP gjorde var att analysera vad den senaste forskningen säger om socialt hållbar stadsutveckling för att kunna skapa parametrar till ramverket. Parametrarna handlar exempelvis om närhet till grönska, närhet till service, tillit till grannar och upplevelse av trygghet. 

För att skapa en djupare förståelse för social hållbarhet i relation till samhällsplanering i just Umeå kommun, utför WSP en socialt värdeskapande analys (SVA) på tre utpekade stadsdelar i Umeå. Dessa tre stadsdelar representerar tillsammans olika skeden som sammantaget utgör en stadsutvecklingscykel. 

Med utgångspunkt i analysen utvecklas ett ramverk som stöttar och vägleder Umeå kommun i sitt framtida arbete med integrering av social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Ramverket ska exempelvis användas vid:

  • Planering av nya områden
  • Förtätning av existerande områden
  • Utvärdering av genomförda projekt

 

Tre tips att tänka på när du utför en SVA

  1. Utgå från platsen specifika förutsättningar, möjligheter och utmaningar
  2. Kom ihåg och våga lägga tid på nulägesanalysen
  3. Resultatet ska vara konkret och genomförbart