Statens roll för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn

WSP fick i uppdrag av Klimatpolitiska rådet att fram förslag på styrmedel för att gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur i hela Sverige. Uppdragsgivare

  • Klimatpolitiska rådet

Projektstatus

  • Klart

Vår rapport visar att kostnaden för utbyggnad för att få ett heltäckande nät av snabbladdare i hela Sverige är relativt låg. Genom samhällsplanering kan elektrifieringen av transporter påskyndas, för personbilar, på landsbygd och i städer, men också för godstransporter och sjöfart.