Teknikexpertis och projektledning för solcellsprogram

På uppdrag av Castellum projektleder WSP företagets satsning på en kraftig utbyggnation av solceller liksom medverkar med spetskompetens inom teknikområdet för att säkra kvalitet och utfall av programmet. Castellum har som mål att år 2030 vara klimatneutrala och satsningen ”100 på sol” är en del av arbetet att nå dit. Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Castellum

Projektstatus

  • pågående

Castellum lanserade pilotprojekt under 2019, där WSP genomförde kartläggningar, potential- och lönsamhetsberäkningar, markandsscanning liksom upphandlingsunderlag, beställarstöd och projektledning vid upphandling. Under 2020 trappas satsningen upp, lärdomar, leverantörsavtal och strategisk uppväxling är nästa steg. Utöver WSPs rådgivande experter inom solenergi och projektledare ingår även experter inom brandsäkerhet, hållfasthet och besiktningspersonal i uppdraget, vilket säkerställer kvalitetssäkring och effektivt arbete.