Teknikexpertis och projektledning för solcellsprogram

På uppdrag av Castellum projektleder WSP företagets satsning på en kraftig utbyggnation av solceller liksom medverkar med spetskompetens inom teknikområdet för att säkra kvalitet och utfall av programmet. Castellum har som mål att år 2030 vara klimatneutrala och satsningen ”100 på sol” är en del av arbetet att nå dit. Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Castellum

Projektstatus

  • pågående