Tele2 Arena, Stockholm

Tele2 Arena i Stockholm är en av världens mest moderna multiarenor. Den uppfyller UEFA:s och FIFA:s regelverk för internationell fotboll. Här spelar Hammarby och Djurgården sina hemmamatcher.

 Plats

 • Stockholm

Uppdragsgivare

 • SGA Fastigheter AB

Projektstatus

 • Färdigställt 2013

Arkitekt

 • White Arkitekter, Arup Sport

WSP svarat för projekteringen av prefabricerad betong på uppdrag av Betongmästarna. Uppdraget var mycket komplex med en avancerad delvis lutande stomme av prefab. Taket är skjutbart och när det är öppet syns bara himlen, inga balkar. En utmaning var också den begränsade ytan där arenan skulle uppföras. All projektering utfördes i 3D TEKLA där tillverkningsritningar och montageritningar tagits fram. Arenan är utformad som en ”Multi-Arena” där man har olika sportevenemang, konserter och många typer av större evenemang. Tele2 Arena ritades av White Arkitekter.

WSPs uppdrag har omfattat:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Installationsledning
 • Kontraktsstyrning
 • Byggledning
 • Konstruktion
 • Trafik
 • Logistik
 • Miljöstyrning
 • MKB
 • Säkerhet
 • Teknik
 • Geoteknik

 

 

 

Antal åskådare som får plats
30 000 30 000
Antal producerade ritningar
13 000 13 000
året då Tele2 Arena invigdes
2013 2013