Uppsala stadsbussdepå

I Fyrislund utanför Uppsala uppförs en ny stadsbussdepå för kollektivtrafik, och WSP har tillsammans med White Arkitekter ett generalkonsultåtagande för projektering samt projekt- och byggledning.Plats

  • Uppsala

Den nya stadsbussdepån ska ha kapacitet för 180 bussar av olika modeller och möjlighet att i framtiden kunna utöka med ytterligare 40 bussar. Depån innefattar en verkstads- och administrationsbyggnad, en servicehall inklusive tvätthall, förrådsbyggnad, yta för miljöstation, gasbyggnad samt bussramper för uppställning och laddning eller tankning av bussar.

En stor utmaning i projektet är att den nya stadsbussdepån ligger i direkt anslutning till den befintliga regionbussdepån med dess gasanläggning, vilket ställer höga krav på säkerhet. Det är dessutom av yttersta vikt att regionbussverksamheten inte får några hinder eller störningar under projektets gång.

bussplatser
180 180
area i kvadratmeter
10 000 10 000
platser att utöka med
40 40

Generalkonsultåtagande för WSP

Stadsbussdepån är ett generalkonsultuppdrag för WSP Sverige som påbörjades med ett förstudiearbete år 2012 och 2013, följt av programskedet som inleddes år 2014. Generalkonsultåtagandet tillsammans med White Arkitekter innefattar projektering samt projekt- och byggledning. Byggarbetena är indelade i mark- respektive husentreprenad och genomförs till största delen som utförandeentreprenader. Stadsbussdepån beräknas stå klar år 2019.