Foto: Carl Hammarhjelm, Stockholmexergi

Världens största värmeåtervinningsanläggning från ett datacenter

WSP har på uppdrag av Stockholm Exergi och Stockholms stad skapat världens största värmeåtervinningsanläggning som återvinner värme från ett datacenter. Projektet omfattar leverans av kyla på 10 MW och 80 GWh återvunnen energi per år, värme som annars skulle fläktas bort. Den nya anläggningen omfattar en komplett värmepumpsanläggning inklusive markarbeten, teknikbyggnad, distributionsledningar samt kommunikation och styrning.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Exergi och Stockholm stad

Projektstatus

  • Klart

WSP lämnade våren 2018 framgångsrikt över projektet vid namn Världens största värmeåtervinningsanläggning från ett datacenter, till Stockholm Exergi. Syftet med projektet var att leverera kyla till, och återvinna överskottsvärme, från Ericssons nya datacenter i Rosersberg norr om Stockholm. Projektet är en del av Stockholm stads satsning att vara helt fossilfri senast 2040.

Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme innebär projektet även ett stort miljövärde. Genom återvinningen av värmen väntas koldioxidutsläppen minska med motsvarande 4 800 ton per år.

Detta projekt är också det första större datahallsprojektet i Stockholm DataParks-lanseringen.

Överskottsvärmen från datacentret räcker för att värma 15 000 lägenheter. Anläggningen togs i drift enligt plan i februari 2018 och prestandan är hittills över förväntan. År 2018 bidrog anläggningen till 1 500 ton minskade koldioxidutsläpp, vilket är över prognos. Dessutom används ett mycket miljövänligt köldmedia (HFO) vilket även ger bättre prestanda.