Vätterhem i Jönköping satsar på solel

Jönköpings kommunala bostadsbolag beslutade år 2018 att fortsätta sin utbyggnation av solcellsanläggning till en större skala. WSP anlitades för att bistå med oberoende expertstöd i projektprocessen med förstudier, upphandlingar och slutbesiktningar.Uppdragsgivare

  • Bostads AB Vätterhem

Projektstatus

  • Pågående

Vätterhem har som kommunalt bostadsbolag en väl utarbetad miljöprofil. Som ett led i att stärka den har man tidigt byggt solcellsanläggningar och i samband med nyproduktion finns ett internt krav på genomsyrning av hållbarhet och utredning av solcellsanläggningar.

För det befintliga beståndet säger den interna policyn att möjligheterna för solelanläggningar på tak och fasad ska utredas i samband med ombyggnationer och renoveringar. 

Öxnehaga är ett stort område norr om centrala Jönköping. Där äger och förvaltar Vätterhem 40 flerbostadshus och ett antal kommersiella fastigheter. Byggnaderna har nya eller renoverade tak där uppskattningar gjorts till att vara lämpliga för solceller på grund av dess riktningar och lutningar.

För att utreda potentialen vidare och få hjälp med den tekniska utformningen tog Vätterhem hjälp av WSP för att genomföra en förstudie som svarar på rådande förutsättningar, både för möjligheter att installera solcellsanläggningar liksom för att kontrollera byggnadernas hållfastighet och konstruktioner. Därefter upprättade WSP ramhandlingar och bistod med upphandlingsunderlag och stöd i processen för solcellsprojekten genom solcellsexperter och konstruktörer. 

WSP stöder Vätterhem löpande för solcellsprojekten och bistår under entreprenaderna med beställarstöd, med stöttning inom teknik och rådande regelverk och styrsystem.

Solcellsprojektet på Öxnehaga beräknas vara klart under 2020.