Spendrups använder WSP:s verktyg Natlikan SupplyChain för uppföljning av sina leverantörer inom hållbarhet. WSP har dessutom haft en rådgivande roll gentemot Spendrups vad gäller framtagande av frågor till leverantörens självskattningsformulär inom social hållbarhet. 


Plats

  • Stockholm

Tjänst

Uppdragsgivare

  • Spendrups

Projektstatus

  • Klart


Natlikan Supply Chain är ett flexibelt och modulbaserat webbverktyg som hjälper företag och organisationer att systematiskt bedöma risken i sina leverantörskedjor med start i er uppförandekod (Code of Conduct).  Med hjälp av verktyget kan du på ett enkelt sätt få en tydlig översikt av leverantörens riskprofil och på ett effektivt sätt hantera processen för enkäter och revisioner.

Mer inom om WSP supplychain