WSP har under 2020 tagit fram en synbarhetsanalys för vindkraftsprojektet Orsa Norr. En synbarhetsanalys är en GIS-analys som ofta görs i ”tidigt skede” inför beslut om olika utformningar av en vindkraftspark. Analysen är ett av många underlag som tas fram och analyseras innan man går vidare till samråd med till exempel närboende och allmänhet. Information om projektet kommer att lämnas inom ramen för kommande samråd.