Flyget är en av de snabbast växande och tekniskt mest avancerade transportsektorerna. Utvecklingen ställer stora krav på flygplatserna, deras ägare, operatörer och för kringliggande samhällen.