Telekom

WSP har lång erfarenhet av att jobba på uppdrag av såväl privata som offentliga aktörer inom telekomsektorn, och vi kan erbjuda flertalet för branschen relevanta tjänster - både strategiskt och operativt. 


Digitaliseringen och tele/data kommunikation är en av vår tids största förändring vilket skett under de senaste årtionden. Utvecklingen går rasande fort sedan Internet blev var mans egendom i slutet av 90-talet. Nu pratar vi om Internet of Things (IoT), det uppkopplade samhället då allt och alla kommunicerar med varandra inte bara människor utan även maskiner och utrustning vi har runt omkring oss som, bilar, hus och sensorer av olika slag.

WSP Telekom har expertkunskaper i utvecklingen av dagens och framtida fiber och mobila lösningar. Vi kan erbjuda tjänster gällande t.ex strategiarbeten för bredbandsutbyggnad,  tekniska Audits av IP-nätverk, affärsutveckling, projektkontor för fiber och mobil nätutbyggnad samt hur vi ska utveckla de smarta staden med hjälp av ICT och nya smarta tjänster.