Utbildning

När våra team arbetar med utbildningsinstitutioner strävar de efter att skapa stimulerande, kollaborativa och säkra inlärningsmiljöer som utbildar framtidens kritiska tänkare. Våra projekt spänner över hela utbildningssektorn, från för- och grundskola till högskolor och några av världens mest prestigefyllda universitet.


Lever upp till utbildningssektorns utmaningar

Vi levererar genomtänkta byggnader och infrastrukturer som bygger på en djupgående förståelse av utbildningskraven för varje skola. WSP har nära band till de samhällen vi arbetar i – vi arbetar där vi bor. Motiverade av denna anknytning kan våra team utnyttja lokal och global kompetens för att stödja skolor, universitet, lokala myndigheter och offentliga organ i att leva upp till de höga kraven från dagens elever och samtidigt övervinna utmaningarna från större budgetbegränsningar, det allt större teknikberoendet, nya förväntningar från eleverna, säkerhetsbehov och påverkan av klimatförändringarna.

Guildhall School of Music and Drama i London

Hållbar akademisk infrastruktur

WSP utformar hållbara akademiska byggnader som är hälsosamma, säkra och ändamålsenliga. En positiv och produktiv atmosfär bidrar till förbättrad elevuppmärksamhet genom att garantera hög komfort, god luftkvalitet, naturligt ljus och akustik.

Det handlar inte bara om byggnader: våra transportspecialister utvecklar säkra och hälsosamma sätt för barnen att ta sig till skolan genom att minska trafikstockningar och föroreningar. Förutom att utforma byggnader med en naturligt låg energiförbrukning, tar vi hänsyn till miljöpåverkan från utbildningsanläggningarna på omgivande områden genom att väga in faktorer som vatten, material, ekologi och markanvändning.

Goethe-universitetet i Frankfurt

2000-talets inlärningsmiljöer

Vare sig vi arbetar med en ny byggnad eller moderniserar befintliga anläggningar, arbetar vi nära kunden för att utveckla flexibla och framtida inlärningsmiljöer. Framför allt strävar vi efter att leverera hållbara lösningar som stödjer akademiska ambitioner och hjälper institutionerna att locka och behålla elever och personal och samtidigt bidra till samhället i stort.

Våra tjänster för högre utbildning är kända för sin höga kvalitet och omfattar bl.a. strukturteknik, byggnadstjänster, belysningsteknik, akustik, hållbarhetsrådgivning och projektledning. Projekt som biblioteket i University of British Columbia i Vancouver, det nya universitetsområdet för Goethe-universitetet i Frankfurt, Guildhall School of Music and Drama i London och Manhattanville campus på Columbia University i New York visar vår förmåga att leverera specialkompetens över hela världen.