Vägar och motorvägar

WSPs stora erfarenhet av vägar och motorvägar gör det möjligt att utforma projekt för morgondagens behov genom att reflektera över hur pendlare reser.   


Vi tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster för att hjälpa transportmyndigheter att uppfylla de tekniska, finansiella och kontextuella utmaningarna med att leverera vägar och motorvägar som lever upp till de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven hos de samhällen de betjänar.

Uppbackad av ett erfaret professionellt team, inklusive världsberömda experter på tunneldrivning, broar, transportplanering, trafikledningssystem, bidrar WSP med omfattande erfarenheter till alla aspekter av urbana, landsbygds- och kommunala väg- och motorvägsprojekt.

Vi arbetar med alla aspekter av ett motorvägsprogram, inklusive trafikanalys, urban design, miljökonsekvensbeskrivningar och -rapporter, finansiering och genomförbarhetsanalys, preliminär konstruktion och slutlig utformning, konstruktionsplanering och allmänna kommunikationer.

Framtidens motorvägar

Eftersom jordens befolkning förväntas växa till 10 miljarder i mitten av detta århundrade och städerna blir allt större, är väginfrastrukturen utsatt för ett tryck som aldrig förr. Detta är varför planering på flera nivåer är viktig, med en sund vägtillgångsförvaltning som avhjälper kortsiktiga behov samtidigt som man förbereder för långsiktiga förändringar.

WSP har fastställt de högsta standarderna för riskbedömning, prestandaanalys, infrastrukturdesign och operativa strategier. Vår kompetens sträcker sig från trottoaren till avancerade intelligenta system för mobilitet och anslutningsmöjligheter och tar tillvara framstegen inom trafikassistentsystem och stordata för att effektivisera tillgångsförvaltningen, trafikledningen i realtid och processerna för trafiktjänster.

Deltagandet i en rad innovativa försök med uppkopplade och automatiserade fordon har också positionerat vårt företag för att stödja de förändringar som användningen av dessa fordon oundvikligen kommer att medföras. Förutom införandet av kontrollerade motorvägar, aktiv trafikledning och smarta vägar leder WSPs engagemang i utvecklingen av futuristiska motortrafikledskoncept till att detta mål kommer allt närmare.

Nya modeller för motorvägsförvaltning

Omstörtande teknik i motorvägsmiljön är på väg att förändra spelreglerna och WSP övervakar kontinuerligt nya utvecklingar för att få en bättre förståelse av hur dessa tekniker kan lösa problem, minska driftskostnader och öka projektvärdet.

Eftersom nya tekniker skapar nya förväntningar från trafikanterna, kommer även ägande och operativa modeller att utvecklas. WSP är en branschledande leverantör av storskaliga, komplexa projekt som bygger på offentlig-privata partnerskap (P3) och tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster för att hjälpa transportmyndigheter att hantera sin infrastruktur.

Våra strategiska konsulttjänster hjälper ägare och operatörer att hantera komplexiteten hos behovsprognoser, strategibeslut och finansiering medan vår kompetens inom projekt- och programleveranser garanterar ett effektivt genomförande av projekten med hänsyn till kostnad, tidsplan, kvalitets- och säkerhetskrav.