Entreprenadbesiktningar säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är färdigställda och utförda enligt gällande normer och regler, och är en viktig kontrollfunktion för både beställare och entreprenör. Det blir vanligare med förvärv av byggnader som är under planering eller uppförande, där överlåtelsen sker innan eller mitt under entreprenaden. WSPs rådgivare hjälper även till vid fastighetsförvärv och som Project monitor under produktionsfasen. 


 Entreprenadbesiktning

Besiktningar kan utföras under hela projektcykeln och WSP tillhandahåller därför besiktningar av olika slag som sträcker sig från tidigt utförande till färdigt projekt. Vi erbjuder även fortlöpande besiktningar som ger en utökad möjlighet att följa upp projekt och bevaka kvalitet.

WSP har lång och god erfarenhet av besiktningar inom såväl hus som anläggning. Våra besiktningsexperter nyttjar sin tekniska och juridiska specialistkompetens för att säkerställa att beställaren erhåller arbeten som motsvarar entreprenörens åtagande, samt att lagar och riktlinjer följs. Vi utför entreprenadbesiktningar för alla entreprenadformer.
 

Project monitoring 

Köparen till en projektfastighet under produktion är inför transaktionen hänvisad till att granska den dokumentation och de avtal som finns tillgängliga, då det ofta saknas en färdig byggnad att besiktiga. Fastighetsaffären genomförs ofta via ett så kallad forward-funding avtal där köparen finansierar projektet under produktionsfasen och där WSP bidrar med Project Monitoring.  WSP hjälper först till med förvärvet, och kan sedan gå in som stöd till investeraren genom resterande delen av projektets färdigställande. 

Vi hjälper flera av våra affärspartners som rådgivare inom teknik- och miljöfrågor vid förvärv av projektfastigheter i Sverige. 
 

WSP kan hjälpa till med:

  • Strategisk rådgivning 
  • Löpande besiktning
  • Förbesiktning
  • Project monitoring
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Garantibesiktning
  • Due Diligence