WSP Terrasond bedriver en verksamhet med att undersöka och bevara träpålar samt rustbäddar - utsatta delar i den bärande konstruktionen. Mer än 30 års erfarenheter av befintliga grundläggningar är en trygghet när vi hjälper kunden genom hela processen oavsett problem. WSP Terrasond är experter på Euroborinjektering.


img-grundbevarande-utredningar-och-atgarder

WSP Terrasonds verksamhet bygger på att ta ett helhetsansvar mot dig som kund med allt ifrån inventering av fastighetsbestånd avseende grundläggning, teknisk Due Diligence avseende grundläggning, grundundersökningar, laboratorieanalyser, diagnos, åtgärdsförslag och genomförande av åtgärd samt uppföljande kontroller.

Ett utlåtande och åtgärdsförslag från Terrasond är objektivt ur teknisk synpunkt och hållbart över tid. Genom kunskap, erfarenhet och ständig öppenhet för kreativa lösningar är strävan att också att hitta det mest ekonomiska lösningen. WSP Terrasond erbjuder ett koncept med hela ansvaret från A till Ö kring problematik kring befintliga grundläggningar.

Läs vidare i broschyren WSP Terrasond (pdf).

 

Står din byggnad stadigt? Vet du hur din trägrundläggning mår?
– en enkel grundundersökning ger dig svaret. 

Alla kan föreställa sig konsekvenserna för en byggnad, då en grundläggning inte längre orkar bära sin tyngd men ändå blundar många för problemet. WSP Terrasond har mångårig erfarenhet av dessa undersökningar och har statusbedömt trägrundläggningar mer än 400 fastigheter.

En fullständig statusbedömning omfattar förutom grunden i sig själv också dess omgivande miljö samt en sammanställning över relevanta delar av byggnadens tekniska historia. En korrekt undersökning skall alltid omfatta laboratorieanalyser av tagna träprover då det är helt förkastligt att ”sticka med kniven i träet” i försök att bedöma rötskadans omfattning.  Grundundersökningen sammanställes i en rapport där också statusbedömning och eventuella åtgärdsförslag redovisas.

 

Projektering, genomförande och uppföljning av åtgärder

En allt för kraftigt skadad trägrundläggning som inte bär sin last måste ersättas. Byggnaden behöver då grundförstärkas vilket ofta sker genom att nya pålar av stål slås eller borras. För att projektera och genomföra en bra grundförstärkning krävs god kännedom om befintligt grundläggningssätt, geoteknik, befintlig byggnad och omgivande förutsättningar. WSP Terrasond vet genom många års arbete med grundförstärkningar vad som krävs och kan tillsammans med WSPs övriga expertis ta fram den bästa lösningen och vi kan även hjälpa er igenom hela åtgärdsfasen.

I många fall har en trägrundläggning en begynnande skadebild men grundläggningen fyller fortfarande sin funktion. I detta fall är en grundbevarande åtgärd med Eurobor oftast den bästa lösningen. WSP Terrasond bedriver en unik verksamhet med grundbevarande åtgärder och vanligen utför vi projektering och skyddsbehandling på totalentreprenad med uppföljande kontroller under garantitiden. Detta ger dig som kund fördelen att endast arbeta med en part genom hela processen och inget ansvar riskerar att falla mellan stolarna.

Grundbevarande åtgärder är ett snabbt, skonsamt och kostnadseffektivt sätt att undvika framtida grundförstärkningar. En grundbevarande åtgärd är en fungicidbehandling som stoppar pågående nedbrytning av träpålar och rust som orsakas av mikroorganismer.

Euroborteknikens effektivitet framgår bland annat av våra rapporter IRG/WP 11-30571 och IRG/WP 11-30574 som presenterades för världens samlade träskyddsexperter i Nya Zeeland år 2011. Såväl kemi som effekt är nationellt och internationellt dokumenterad, accepterad och metoden har EUREKA status.

 

Laboratorieanalyser Jerbol

WSP Jerbol är ett unikt laboratorium som är specialiserat på att analysera mikrobiell nedbrytning av träpålar och rustbäddar.

Läs vidare om Eurobor samt Euroborinjektering, Eurobormetoden.