Anders
Lisspers

Sverige

Att investera i BIM är en självklarhet!

BIM (Building Information Modeling) integrationen i bygg- och anläggningsbranschen drivs i dag i första hand av teknikutvecklingen kombinerat med nya arbetssätt. Självklarheter såsom ökad effektivitet och bättre kvalité är hygienfaktorer som ofta används för att motivera de investeringar som krävs för att byta från det traditionella till det nya sättet att jobba. I mer än 20 år har detta varit en sanning och trots det är det inte ovanligt att investeringen i BIM fortsatt ifrågasätts. Att betrakta BIM som ett verktyg för riskreducering ger nya och tydligare motiv för investeringar i BIM. 

Anders Lisspers har sedan tidigt 90 tal arbetat med utveckling och försäljning av CAD programvara till den nordiska bygg- och anläggningsbranschen. Som verksam i ett av de ledande CAD bolagen med inriktning mot BIM var Anders Lisspers också en av initiativtagarna till att etablera det som idag är Anläggningsgruppen inom BIM Alliance Sweden.  

Anders Lisspers talar inom bland annat följande teman:

  • Visuell kommunikation av projektet till ALLA intressenter.
  • Digital informationshantering i multidisciplinära anläggningsprojekt.

Följ Anders


Kontakt

+46 10 722 81 88
+46 72 528 75 90
anders.lisspers@wsp.com