Agenda 2030 – från en global vision till det lokala projektet och allt där emellan

Hållbar utveckling som koncept är inget nytt. Men om idén om hållbarhet hade varit enkel att omsätta till konkreta handlingar och beslut, hade vi redan solat oss i hållbarhetens strålglans. 

Idag kämpar vi istället med att förstå hur det arbete som vi redan bedriver bidrar till lokala, nationella eller globala målsättningar med bäring på hållbarhet och tillväxt. Dessa utmaningar förenar oss, med tanke de målkonflikter som finns mellan olika aspekter av hållbar utveckling. Men med rätt verktyg och processuella förhållningssätt kan vi närma oss en klarare bild av var vi befinner oss idag och vad vi behöver göra annorlunda – för att komma dit vi vill. 

Idag är kanske Agenda 2030 och de globala målen det ramverk som utgör den bredast förankrade definitionen av vad hållbar utveckling faktiskt innebär. Men agendan och de globala målen är formulerade på nationell nivå. Så vad innebär det för regioner, kommuner eller projektägare som vill synliggöra sitt bidrag till en hållbar utveckling och den globala agendan? 

Andrea Utas är tvärvetenskapligt utbildad inom miljövetenskap och fysisk planering. Hon arbetar oftast på uppdrag av myndigheter, regioner och kommuner inom ramen för strategisk utveckling. 

Som talare vill Andrea Utas avtäcka hur Agenda 2030 kan användas som en hävstång för att synliggöra målkonflikter, utvecklingsområden och synergier mellan mål på olika nivåer – från en global vision till det lokala projektet. 

Andrea Utas talar inom bland annat följande teman: 

  • Agenda 2030 i relation till regional och kommunal utveckling.
  • Nulägeskartläggning i relation till de globala målen – en tvärvetenskaplig ansats.
  • Social hållbarhet och de globala målen – vad är vad?
  • Hållbar utveckling och projektlogik – vilka insatser ger vilken effekt?