Anna
Dahlman Petri

VA- och vattenexpert
Sverige

VA – att låna vatten klokt

Vatten- och avloppsfrågan är dold i det svenska samhället och det är en utmaning för alla aktörer inom VA-området att skapa en fungerande infrastruktur. Det är förutsättningen för en hållbar växande stad.
Anna Dahlman Petri, civilekonom och ledande expert inom vatten- och avloppsområdet. Annas expertis är framförallt inom ekonomi, finansiering och juridik för vatten och avloppstjänster. Hon har 20 års erfarenhet inom området såväl från Sverige och i Östeuropa.

Anna Dahlman Petri håller föredrag inom följande teman:

  • Att redovisa rätt i en självkostnadsfinansierad affärsverksamhet.
  • Hur finansieras vattentjänster i Sverige?
  • Vad får man och ska man göra i relationen den allmänna VA-anläggningen och fastighetsägaren?
  • Hur ska en VA-taxa vara konstruerad?
  • Hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga städer ur ett vattenperspektiv.
  • Strategisk planering med hänsyn till vatten och översvämningsrisker.

Följ Anna


Kontakt

+46 10 7228210
+46 702 758220
anna.dahlman.petri@wsp.com

Anna's Insikter

Läs mina insikter