Anna
Nordling

Sektionschef Energi Produktion och Distribution
Sverige

Framtidens energisystem

Det svenska energisystemet är under förändring. Andelen variabel, förnybar energi ökar samtidigt som vi ser en utveckling med ökad urbanisering, elektrifiering och digitalisering. Detta ställer delvis nya krav på energisystemets förmåga att tillgodose tillgång och efterfrågan på värme och el. 

För att säkerställa att det framtida energisystemet fortsatt har en hög leveranssäkerhet krävs ny teknik, förbättrade tillståndsprocesser och nya marknadsmodeller. 

Anna Nordling är civilingenjör i maskinteknik från KTH och har också en MBA från BTH. Hon har erfarenhet av uppdrag inom vindkraft, energigaser, fjärrvärme, smarta energisystem, smarta elnät, energieffektivisering och kraftproduktion m.m. 

Anna Nordling har varit bland annat varit delaktig i studier som Vägval El, Vägval Klimat och Ett energieffektivt samhälle. 

Som talare vill hon belysa de förändringar som sker inom energiområdet idag och viktiga aspekter och vägval att ta hänsyn till för att fortsatt ha ett pålitligt energisystem. 

Anna Nordling talar inom bland annat följande teman

  • Framtidens energisystem – utmaningar och möjligheter.
  • Smarta elnät
  • El- och värmeproduktion i Sverige
  • Energilagring
  • Elnätets utmaningar och utveckling
  • Energimarknad

Följ Anna


Kontakt

+46 10 722 95 29
anna.nordling@wsp.com