Charlotta
Faith-Ell

Forskningsansvarig, Expert, Fil.Dr.
Sverige

Miljöbedömningar och jämställdhetskonsekvensbeskrivningar

Att tänka efter före är en viktig utgångspunkt i samhällsplaneringen. Miljö- och jämställdhetsbedömningar är viktiga verktyg som syftar till att integrera hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen, visa konsekvenserna av sitt handlande och ge vägledning till efterkommande skeden. 

Charlotta Faith-Ell är forskningsansvarig på WSP Samhällsbyggnad och har mer än tjugo års erfarenhet av projektledning och kvalificerat miljö- och hållbarhetsarbete i Sverige och internationellt. 

Hon har stor erfarenhet av olika typer av miljö- och jämställdhetsbedömningar ofta i anslutning till stora och komplexa projekt. Charlotta Faith-Ell driver även forskningsprojekt inom området. I det arbetet ingår bland annat att utveckla modeller för formulering av ändamål, mål och projektmål utifrån nationella mål och Agenda 2030.

Charlotta Faith-Ell talar inom bland annat följande teman: 

  • MKB och strategiska miljöbedömningar (EIA and SEA).
  • Jämställdhet i transportplaneringen.
  • Sociala konsekvensbeskrivningar.
  • Integrering av miljöfrågor i planeringen.
  • Att arbeta med lärande organisationer.
  • Att arbeta med adaptiva organisationer och tillämpad forskning.

Följ Charlotta


Kontakt

+46 10 7228444
+46 702 118554
charlotta.faith-ell@wsp.com