Charlotta
Fredriksson

Strategisk planerare, tekn.dr i planering och beslutsanalys
Sverige

Ingen part har ensam rådighet över samhällsutveckling. Utvecklingsarbete är därför en komplicerad process med många aktörer och intressen inblandade.

Men hur få till den samverkan som krävs? Hur ser drivkrafterna ut? Vilka är fallgroparna? Och vad har man egentligen för nytta av målbilder?

Charlotta Fredriksson är tekn.dr i Planering och beslutsanalys och strategisk planerare på WSP. Hon brinner för att få till det samspel mellan olika parter som krävs för att med gemensamma krafter skapa förutsättningar för utveckling.

Kontexten är ofta den funktionella regionen, det vill säga den ”vardagsgeografi” där människors bor och arbetar. Hur ser behov och förutsättningar ut? Hur stärka tillgänglighet? Hur dra nytta av de utvecklingspotentialer som ökad tillgänglighet ger upphov till?

Charlotta Fredriksson är en van föreläsare och anlitas ofta också som moderator med uppdrag att skapa förutsättningar för dialog kring utvecklingsfrågor. Dialog, förankring och inkludering är ofta en förutsättning för en lyckad process.

Charlotta Fredriksson talar inom bland annat följande teman: 

  • Samverkan, strategisk planering, processledning.
  • Regional utveckling, funktionell region.
  • Samhällsutveckling, samhällsplanering, planeringens processer.
  • Dialog, förankring.

Följ Charlotta


Kontakt

+46 10 7228598
+46 702 659670
charlotta.fredriksson@wsp.com