Fredrik
Bergström

Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige

Den som har koll på omvärlden slipper bli överraskad

Vill ni ha bättre koll på konjunkturutvecklingen och på konsumenttrender i ledningsgruppen?

Vill ni dra lärdomar ifrån hur konsumentorienterade företag arbetar för att fånga kunderna?

Vill ni få förståelse för den ekonomiska tillväxtens drivkrafter?

Vill ni få personalen att reflektera hur omvärldsförändringar kan komma att påverka verksamheten?

Fredrik Bergström, ek. dr. och affärsområdeschef för WSP Advisory är en erfaren och inspirerande föreläsare och omvärldsanalytiker som kan ge er kunskapsinput och inspiration som leder till bättre affärer. Fredrik har doktorerat i nationalekonomi, varit VD för Handelns Utredningsinstitut, varit inblandad i mängder med utredningar. Fredrik Bergström har genom åren hållit 100-tals föreläsningar för såväl ledningsgrupper och i samband med stora konferenser. Han agerar ofta också som moderator i samband med större konferenser.

Fredrik Fredrik Bergström håller även ett stort antal föredrag årligen, återkommande teman är:

  • Vart är konjunkturen på väg?
  • Framtidens kund – vem är det?
  • Vad händer i detaljhandeln?
  • Marknadsplatsernas konkurrens?
  • Infrastrukturskulden
  • Stadsutveckling
  • Ekonomisk tillväxt – vilka är drivkrafterna?

Följ Fredrik


Kontakt

010-722 86 79
070-497 12 04
fredrik.bergstrom@wsp.com

Fredrik's Insikter

Läs mina insikter