Håkan
Danielsson

Vd, WSP Sverige
Sverige

Att ta täten i samhällsbyggnadssektorn

WSP har som motto att framtidssäkra världen. För det krävs ett starkt engagemang och stor kompetens inom alla olika områden som rör ett hållbart samhällsbyggande. Samverkan är nyckeln till att möta utmaningar inom klimat, miljö, sociala frågor och ekonomi. Det ställer också nya krav på ledarskap inte minst i konsultbranschen. Att lyssna och arbeta nära kunden, att förstå deras utmaningar och våga tänka utanför boxen, det är så vi kan medverka till en hållbar framtid.

Håkan Danielsson är VD för WSP Sverige. Han kom till WSP 2014 och har varit affärsområdeschef för WSP Byggprojektering och WSP Systems. Håkan är också en stark drivkraft inom WSP-koncernen för den globalt överskridande sektorn Properties & Buildings. Som VD har Håkan Danielsson siktet inställt på att ta täten i branschen. Det går inte utan engagerade medarbetare som känner att de trivs och utvecklas på sin arbetsplats. Därför har Håkan stort fokus på verksamhetsutveckling, att skapa välfungerande team och en arbetsmiljö som gör att medarbetarnas styrkor används på bästa sätt. 

Håkan Danielsson talar bland annat på följande teman:

  • Att leda i förändring
  • Hållbar samhällsbyggnad
  • Kreativ verksamhetsutveckling
  • Vilket samhälle vill vi ha i framtiden?
  • Motiverade medarbetare.

Följ Håkan


Kontakt

+46 702 119726
hakan.danielsson@wsp.com