Helena
Klintström

Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige

Hållbar stadsutveckling – från prat till verklighet

Aktörer i stadsutvecklingsbranschen har idag ofta högt ställda mål kring att deras projekt ska bidra till en hållbar utveckling. Det är dock vanligt att famla efter vad hållbar stadsutveckling är, speciellt när det gäller social hållbarhet. Hållbar stadsutveckling hanteras också ofta som en plus-meny som kan läggas till när det finns tid, pengar och intresse och inte som en integrerad del av stadsutvecklingsprocessen. 

Helena Klintström är utbildad samhällsplanerare och arbetar med att konkretisera och integrera hållbarhet i befintliga stadsutvecklingsprocesser. Hon arbetar med strategisk rådgivning och processledning. En process måste alltid anpassas till dess kontext, det vill säga organisation, plats och förutsättningar.

Platsanalys är ett verktyg för att undersöka hur platsen bästa kan bidra till hållbar stadsutveckling. Bäst blir det om analysen görs proaktivt, det vill säga som ett första steg i att därefter formulera planer för platsens utveckling. Konkretiseringen sker genom att koppla till befintliga organisatoriska, lokala, regionala, nationella eller globala mål och befintlig forskning. 

Som talare hjälper Helena Klintström till att lyfta blicken när det gäller hållbar stadsutveckling. Hon problematiserar begrepp och gängse normer för att tydliggöra hur dagens process kan förbättras. Helena Klintström ger även konkreta processtips och bryter ner hållbarhetsaspekter med hjälp av exempel så att de blir greppbara. 

Helena Klintström talar inom bland annat följande teman: 

  • Så arbetar du konkret med hållbar stadsutveckling.
  • Vad ska vi göra av den här platsen? Så analyserar du en plats så att den bidrar till hållbar stadsutveckling.
  • Så bygger du en hållbar process för stadsutvecklingsprojekt.
  • Hur kan en stadsdel bli socialt hållbar.
  • Jämställd stadsutveckling – vad innebär det?

Följ Helena


Kontakt

+46 10 7228581
+46 739 324251
helena.klintstrom@wsp.com

Helena's Insikter

Läs mina insikter