Jasenka
Hot

Seniorkonsult, Energisystem
Sverige

Bygg energieffektivt och tjäna pengar

Byggbranschens efterfrågan ökar på byggnader med lågt energibehov. Miljömål ska uppnås, energikrav för byggnader skärps och energikostnader stiger. Men hur kan man tjäna marknadsmässigt på att bygga energieffektivt? Vilka energikrav måste man följa? Passivhus, nära-noll energihus, plushus – vad innebär det?  

Jasenka Hot, expert inom energiteknik och certifierad passivhusexpert, har lång erfarenhet av olika byggprojekt. Bland annat som energiexpert för Norra Djurgårdsstaden, där hon hjälper byggherrar och Stockholm stad att uppfylla de höga energikraven. Även som energisamordnare i några prestigefulla projekt som Pembrokes projekt Twenty One och Kristallen i Kiruna.

Jasenka Hot kan berätta om energiteknik, krav och regler och hur man säkerställer att energifrågorna i ett byggprojekt hanteras på bästa sätt.

Jasenka Hot håller föredrag inom följande teman:

  • Passivhus, nära-nollenergihus, plushus – vägarna dit, betydelse och effekten.
  • Energieffektiva byggnader – detta krävs.
  • Energisamordning säkerställer helhetslösningar.
  • Tjäna marknadsmässigt på att bygga energieffektivt.

Följ Jasenka


Kontakt

+46 10 7228082
+46 702 165881
jasenka.hot@wsp.com