Johan
Lundin

Verksamhetsansvarig risk
Sverige

Att hantera risker – en viktig del i hållbar samhällsutveckling

Att hantera risker är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. Det gäller både vid fysisk planering, i väg- och järnvägsprocessen och vid drift och lokalisering av verksamheter såsom industrier.

Riskpåverkan behöver hanteras både vid nybyggnation och ändringar av sådana anläggningar och när lämplig markanvändning intill dem skall bedömas. Detta sker i regel i en strukturerad process som innehåller riskanalys, riskvärdering och riskkontroll. Resultaten säkerställs ofta genom att upprätta eller revidera ett så kallat säkerhetsledningssystem. 

Johan Lundin verkar som expertstöd till olika myndigheter och företag i utredningar av riskpåverkan, t ex i komplexa infrastrukturuppdrag.

Johan Lundin talar inom bland annat följande teman: 

  • Riskhantering vid överdäckning
  • Systematisk riskhantering
  • Projektriskhantering
  • Riskhantering och hållbar utveckling
  • Riskhantering och MKB

Följ Johan


Kontakt

+46 10 7228590
johan.lundin@wsp.com

Johan's Insikter

Läs mina insikter