Johnny
Wahlström

Avdelningschef, Real Estate
Sverige

Rätt underlag för fastighetsaffärer

Drygt hälften av en byggnads driftskostnader härrör direkt från dess tekniska system och energikostnader. På dagens marknad byter fastigheter ägare allt oftare, varför värdefull teknisk historik går förlorad. Nya förvaltningsorganisationer gör tillfälliga inhopp och förvaltningsbudgetar och investeringsbeslut baseras på kortsiktiga nyckeltalsbedömningar utan närmare granskning. Genom att göra analyser av sitt fastighetsbestånd kan man optimera sin förvaltning men även få fram ett bra underlag för investeringsbeslut.

Johnny Wahlström ansvarar sedan 2006 för WSPs fastighetsrådgivning inom teknik och miljö. Han har arbetat med riskanalyser och utredning av byggnadsskador i hela sitt yrkesverksamma liv och har stor erfarenhet av att arbeta med fastighetsbranschens alla aktörer i gränslandet mellan tekniska, legala och ekonomiska aspekter.

Han och hans team håller seminarium inom en mängd fastighetsrelaterade teman:

  • Den gamla byggnadens roll i den nya staden. Vilka sätter begränsningarna vid en fastighetskonvertering?
  • Att köpa hus som inte finns – svårigheten med att köpa en projektfastighet.
  • Gröna affärsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden.
  • Teknik- och Miljö Due Diligence, trender och traditioner.
  • Fastighetsteknik för icke-tekniker.
  • Grön Due Diligence.
Läs mer om tjänster inom Due Diligence

Följ Johnny


Kontakt

+46 10 7228116
+46 702 103151
johnny.wahlstrom@wsp.com